Reserveringsvoorwaarden

Het is verstandig deze “kleine lettertjes” aandachtig te lezen. Zowel u als Villa Expert vinden hierin onze rechten en plichten. Middels uw reservering bij Villa Expert, bevestigt u met de hieronder afgedrukte voorwaarden akkoord te gaan.

Inhoudsopgave

1. Huur

Huur van Villa Expert accommodaties wordt uitgevoerd in opdracht van de eigenaar (of zijn/haar zaakwaarnemer) van de accommodatie, tegen de geldende prijs voor de betreffende periode, zoals vermeld in de prijslijst op onze website. Prijzen van accommodaties zijn in euro’s en zijn integraal onderdeel van de reserveringsvoorwaarden. Deze huurprijzen zijn verdeeld naar seizoen en datum zoals in de prijslijst vermeld en gelden per week (los van afwijkende informatie gegeven in de omschrijving van de accommodatie). De minimum huur is één week, van zaterdag tot zaterdag, tenzij anders aangegeven of in overleg.

2. Boekingen

Om een boeking te maken dient u het reserveringsformulier op onze website te gebruiken, te vinden door op ‘Boek nu’ te klikken in de kalender, achter de eerste week van uw verblijfsperiode. Een aanbetaling van 30% van de totale huur, plus 20 euro reserveringskosten, dient voldaan te worden gelijk met de boeking en is noodzakelijk om uw reservering te bevestigen. Het resterende bedrag dient uiterlijk 8 weken voor start van de huurperiode te zijn voldaan. Als deze betaling niet tijdig is voldaan, behoudt Villa Expert zich het recht toe uw boeking te annuleren en de aanbetaling te behouden. U ontvangt van iedere betaling een bevestiging. Wanneer een boeking binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode wordt geannuleerd, dient u alsnog de gehele factuursom te voldoen. Speciale verzoeken (extra bed, kinderbedje, huisdier etc) zijn pas geldig als ze door Villa Expert zijn bevestigd.

3. Huur Voucher – aantal bedden

Nadat het totaalbedrag is voldaan, ontvangt u van Villa Expert een voucher, samen met het adres van uw accommodatie en een routebeschrijving er heen. Bij aankomst dient u het voucher te overhandigen aan de eigenaar van de accommodatie of zijn vertegenwoordiger. Geen enkel ander document is hiertoe geldig. Het voucher is geldig voor de personen die hierop zijn vermeld en niet te wijzigen. De eigenaar of zijn vertegenwoordiger mag u de toegang ontzeggen wanneer het aantal personen (volwassenen en kinderen ouder dan 2 jaar) de capaciteit vermeld in de omschrijving overschrijdt. De enige uitzondering wordt gemaakt voor kinderen jonger dan 2 jaar, waarvoor de klant zelf een bedje en linnen meebrengt. Tenzij vooraf met Villa Expert afgesproken, mogen alleen zij in de accommodatie verblijven, van wie dat vooraf is aangegeven. Enige vervanging van personen, geeft de eigenaar of zijn vertegenwoordiger het recht om het hele gezelschap te verwijderen. In dit geval vervalt de hele huur aan Villa Expert, zonder recht op teruggave of compensatie.

4. Betalingen – bijkomende kosten

Betalingen moeten worden gedaan in Euro’s middels een bank overschrijving (IBAN), zonder kosten voor de ontvanger. De bankoverschrijving moet vermelden: de naam van de hoofdboeker en het factuurnummer. Betalingen in andere valuta zijn niet geldig. De huurprijs en alle extra kosten die bij de accommodatie kunnen behoren zoals: schoonmaak, verwarming, watergebruik, elektriciteit of iets anders, zijn vermeld op de website. Alle extra kosten, alsmede de kosten zoals gebruik van telefoon, hulp in huis of iets anders, moet rechtstreeks aan de eigenaar betaald worden voor vertrek uit de accommodatie.

5. Aankomst en vertrek

Behoudens uitzonderingen vermeld in de beschrijving van de accommodatie, aankomst en vertrektijden zijn als volgt: Aankomst moet plaatsvinden op zaterdag, tussen 17.00 uur en 20.00 uur. Vertrek moet geschieden op zaterdag tussen 8.00 en 10.00 uur, na afgifte van de sleutels en controle van de woning, door de eigenaar of zijn vertegenwoordiger. Iedere wijziging in datum of tijd van aankomst, moet worden doorgegeven en goedgekeurd door Villa Expert of in het geval van onvoorziene vertraging direct aan de eigenaar/beheerder van de accommodatie, met behulp van het betreffende telefoonnummer dat vermeld staat op het voucher. In het geval de eigenaar of zijn vertegenwoordiger niet kan worden bereikt, de vertraging niet tijdig wordt doorgegeven, of de eigenaar een latere aankomst niet kan afhandelen, zijn alle extra kosten voor rekening van de huurder. Een eigenaar die gedwongen wordt om een onvoorziene extra reis te maken, heeft recht om kosten hiervoor bij u in rekening te brengen. Bij aankomst bij de accommodatie dient de huurder het voucher te overhandigen, plus paspoort of identiteitskaart van alle aanwezigen. Hiervan zal, indien nodig, de gegevens worden overgenomen voor de Italiaanse wetgeving.

6. Borg – Schoonmaak en opruimen – Huisdieren

Bij aankomst dient de gast het verplichte borgbedrag betalen aan de eigenaar of zijn vertegenwoordiger. De borg moet contant voldaan worden in euro’s. De borg wordt geretourneerd aan de gast aan het einde van zijn verblijf, verminderd met bijkomende kosten of verlies of schade aan de accommodatie. De eigenaar of zijn vertegenwoordiger behoudt zich het recht voor om toegang te weigeren indien de borg niet is voldaan. Indien de gast besluit om eerder te vertrekken, behoudt de eigenaar zich het recht voor om de borg te behouden tot hij de accommodatie en het inventaris heeft kunnen controleren, binnen de termijn die daarvoor in paragraaf 5 is vermeld, waarna hij de borg binnen een maand na vertrek terugstuurt, na eventuele aftrek van relevante kosten voor bijvoorbeeld eindschoonmaak of schade aangericht door de gast. De gast en de eigenaar van de accommodatie sluiten Villa Expert uit van iedere verantwoordelijkheid voor enig geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de gast en de eigenaar met betrekking tot de borg en de restitutie hiervan. De accommodatie zal schoon en opgeruimd worden overgedragen. Bij vertrek dient de gast de eigenaar of zijn vertegenwoordiger de kosten betalen van de eindschoonmaak zoals vermeld in de beschrijving van de accommodatie. Hierbij is niet inbegrepen de schoonmaak van de keuken en het verwijderen van afval, wat de verantwoordelijkheid van de gast is. Is dit niet gebeurd, dan is de eigenaar gerechtigd om een bedrag in rekening te brengen, buiten de kosten van de eindschoonmaak. Voor korte verblijven (hotels en bed&breakfast), schoonmaakkosten zijn inbegrepen in de huurprijs. Gebruik van centrale verwarming, ook als dit in de huurprijs is inbegrepen, wordt beheerd door de lokale autoriteiten en verschilt van regio tot regio. Los van nieuwe regels, in Toscane kan men alleen gebruik maken van centrale verwarming tussen begin november en eind april (8 uur per dag). In Italië zijn energiekosten momenteel vrij hoog. Huisdieren, katten en honden, zijn alleen toegestaan indien dit bij de beschrijving van de accommodatie is vermeld of apart overeen gekomen. De gast dient Villa Expert bij de boeking al te informeren over het meebrengen van een huisdier, inclusief het aantal en ras in het geval van honden. De gast dient er voor te zorgen dat zijn huisdier geen schade of vuil toebrengt aan de accommodatie. In sommige gevallen kan een eigenaar een vergoeding vragen per huisdier, als dit is aangegeven in de beschrijving van de accommodatie, ter plaatse te voldoen.

7. Gedragsregels

Gasten die een accommodatie van Villa Expert huren dienen de accommodatie en de tradities van de plaats te respecteren. Indien een gast of iemand van zijn/haar gezelschap zich niet op geciviliseerde en nette wijze gedraagt, heeft de eigenaar of zijn vertegenwoordiger het recht het gezelschap te verzoeken om per direct en voor het eind van de huurperiode de accommodatie te verlaten en tevens om eventuele schade in te houden op de borg, los van de kosten van de eindschoonmaak. In dit geval vervalt ieder recht van de gast op eventuele restitutie van huurgelden.

8. Extern onderhoud – Zwembad

De eigenaar of zijn vertegenwoordiger behoudt zich het recht voor om de accommodatie te betreden voor onderhoud van de tuin, het zwembad, tennisbaan etc, ook wanneer het een vrijstaande woning betreft. Behoudens uitzonderingen vermeld in de beschrijving van de accommodatie, zijn zwembaden geopend tussen 15 mei en 30 september.

9. Klachten – Verantwoordelijkheid

De beschrijving op de website zijn zorgvuldig en te goeder trouw opgesteld. Villa Expert onthoudt zich van iedere verantwoordelijkheid voor veranderingen die de eigenaar heeft uitgevoerd zonder ons te informeren of voor schrijffouten. Boven alles, wanneer een gast reden voor een klacht ziet, dient hij de eigenaar of diens lokale vertegenwoordiger te informeren op de dag van aankomst. Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert dient Villa Expert dezelfde dag geïnformeerd te worden , niet later dan 20.00 uur of voor 12.00 uur op de eerstvolgende werkdag, dit schriftelijk bevestigend binnen 24 uur na aankomst. Telefoon: +31 (0)6 26044331of e-mail: info@villaexpert.nl . De gast dient de eigenaar of zijn vertegenwoordiger en Villa Expert de noodzakelijke tijd te geven om de klacht en mogelijke verantwoordelijkheid te verifiëren, ter plaatse en in het bijzijn van de gast en de eigenaar of zijn vertegenwoordiger, en om het probleem op te lossen. Zonder bovenstaande procedure gevolg te hebben en zonder toestemming van Villa Expert, verliezen gasten die eerder dan de afgesproken vertrekdatum vertrekken uit de gehuurde accommodatie, alle recht op restitutie van huurgelden of compensatie in welke zin dan ook. Geen klacht kan in behandeling genomen worden en geen vergoeding zal worden betaald, tenzij bovenstaande procedure is gevolgd binnen de daarvoor hier boven vermelde termijnen. De volgende voorvallen zijn geen gronden tot klachten: Weersomstandigheden of andere natuurverschijnselen, aanwezigheid of beten dan wel steken van insecten of dieren typisch voor de omgeving, uitval van stroom of watertoevoer indien veroorzaakt door de leverancier of onvoorziene omstandigheden. De accommodaties die Villa Expert aanbiedt zijn karakteristieke accommodaties, zonder herkenbare internationale standaarden, en tonen de persoonlijke smaak van de eigenaar en de lokale tradities, speciaal in stijl, ontwerp en inrichting. Ieder mogelijk nadeel dat voorkomt uit bovenstaande gevallen, kan niet worden geaccepteerd als reden voor een klacht. Als Villa Expert genoodzaakt is een reservering te annuleren als gevolg van overmacht of voor iedere andere reden bij haar controle, zal Villa Expert de gast andere accommodatie aanbieden met de zelfde eigenschappen indien deze beschikbaar is. Wanneer deze accommodatie goedkoper is, zal de gast het verschil gecompenseerd krijgen. De gast heeft in geen enkel geval recht op andere compensatie of schadevergoeding in welke zin dan ook.

10. Annuleringen

Een annulering van een boeking van de kant van de gast, om welke reden dan ook, moet schriftelijk aan Villa Expert gemeld worden en zal leiden tot de volgende annuleringskosten:
  • 15% van de totale huur, indien de annulering is gedaan langer dan 60 dagen voor aanvang van de huurperiode
  • 25% indien dit binnen 59 tot 45 dagen voor aanvang gebeurd, 50% bij annulering binnen 44 en 30 dagen voor aanvang, 90% bij annulering tussen 29 dagen en de dag voor aanvang van de huurperiode.
  • 100% wanneer de annulering wordt gedaan op de dag van aankomst of in het geval van niet arriveren in het algemeen.
  • In het geval van een wijziging op de originele boeking door de klant, op voorwaarde dat de accommodatie en huurperiode gelijk blijft, dient de klant 25,- euro wijzigingskosten te betalen.
Indien Villa Expert gedwongen is de boeking te annuleren als gevolg van wijzigingen door de klant voor de gehuurde accommodatie of de huurperiode, zullen de bovengenoemde annuleringskosten in rekening worden gebracht. Indien we de woning alsnog kunnen verhuren, dient de huurder een bedrag gelijk aan 5% van de totale huurprijs te betalen met een minimum van € 100,- voor administratiekosten.