Privacyverklaring

Privacyerklaring voor gebruikers en adverteerders op deze website

www.villaexpert.nl (hierna “Deze Site”) maakt deel uit van Comfortvilla – Villa Expert BV (hierna “Villa Expert”), een Nederlands legaal geregistreerd bedrijf dat geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel, Van der Zaenlaan 44, 1215SJ Hilversum, Kamer van Koophandel nummer 32140817. Villa Expert behandelt de persoonlijke gegevens van gebruikers van Deze Site met respect en discretie en volgens de wet – en neemt alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie veilig en nauwkeurig wordt opgeslagen. Gelieve ons te contacteren als u vragen of opmerkingen heeft over ons beleid, of over ons gebruik van persoonlijke informatie. Dit document bevat gedetailleerde informatie over cookies en hoe persoonsgegevens worden verwerkt. Dit privacybeleid kan af en toe worden herzien naargelang we nieuwe diensten toevoegen, of als reactie op wetswijzigingen of commerciële ontwikkelingen. Wijzigingen in privacybeleid zullen gepubliceerd worden op Deze Site.

Persoonlijke gegevens gebruikt door Villa Expert

Bij het registreren, het versturen van een aanvraag of het boeken van een vakantiewoning via Deze Site, wordt persoonlijke informatie zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres opgeslagen in onze database omdat Villa Expert belangrijke informatie dient mee te delen, zoals bevestiging van de boeking, betalingsherinneringen en andere informatie in verband met boekingen. Wanneer u Deze Site bezoekt of doorbladert, wordt bepaalde informatie verzameld, zoals uw IP-adres, de gebruikte browser, en informatie over het besturingssysteem van de computer, de versie van applicatie, taalinstellingen en pagina’s die aan de gebruiker zijn getoond.

Het gebruik van persoonlijke informatie

Persoonlijke gegevens opgeslagen door Villa Expert zullen worden gebruikt voor de adequate werking van Deze Site en de verleende dienst, waaronder de volgende doeleinden: boekingen, aanvragen, account beheer, marketing activiteiten, betalingen, het verzenden van communicatie, opsporing en preventie van fraude, analytische doeleinden.

Bescherming van persoonsgegevens

Villa Expert hanteert stricte veiligheidsmaatregelen om persoonlijke informatie te beschermen en het vrijgeven aan derden zonder toestemming van de gebruiker te voorkomen. Daartoe worden de opslagmedia bewaard in een beveiligde faciliteit met beperkte fysieke toegang – en firewalls en andere maatregelen worden toegepast om elektronische toegang te beperken. Toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie wordt alleen gegeven aan interne medewerkers van Villa Expert die de informatie nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren. Villa Expert houdt de gegevens van de gebruiker veilig zodat medewerking aan veiligheidscontroles vereist kan zijn alvorens bepaalde informatie vrijgegeven wordt. De informatie blijft voor een redelijke periode bewaard, of zo lang dit wettelijk vereist is. In die mate gebeuren betalingen die via Villa Expert gedaan worden via een derde beveiligde gecertificeerde payment provider en Villa Expert slaat de volledige kredietkaartgegevens niet op en is niet aansprakelijk voor fouten of verliezen op betalingen of geldtransfers. De persoonsgegevens die voor de registratie van de account voorzien worden, evenals alle andere gegevens die zouden kunnen worden verstrekt tijdens de boekingsprocedure, worden opgenomen in een database genaamd Villa Expert, eigendom van Comfortvilla – Villa Expert BV en beheerd door Connectropy. Het aanvaarden van deze voorwaarden impliceert de uitdrukkelijke toestemming voor de genoemde gegevensverwerking. Voor de uitoefening van de wettelijke rechten op toegang, rectificatie, annulering of verzet tegen de behandeling van gegevens dient een schriftelijk verzoek verstuurd te worden door de gegevensbetrokkene naar de klantendienst op volgend e-mailadres info@villaexpert.nl U kunt dit recht ook uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres: Van der Zaenlaan 44, 1215 SJ, Hilversum, Nederland. In het geval dat in de nakoming van de commerciële relatie, persoonsgegevens van derden zouden worden gecommuniceerd aan Comfortvilla – Villa Expert BV garandeert de gebruiker dat hij geautoriseerd is om dergelijke gegevens te communiceren en dat hij aan de gegevensbetrokkene de relevante informatie in verband met zijn communicatie met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen heeft verstrekt. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de gebruiker verantwoordelijk gesteld worden voor elke overtreding of boete die aan Villa Expert toegekend zou kunnen worden en die vrijwaren en schadeloos stellen in dit opzicht.

Wijzigingen in de status van het bedrijf

Villa Expert behoudt zich het recht de verzamelde informatie aan een nieuwe Eigenaar bekend te maken bij het aangaan van een eigendomsovereenkomst met een ander bedrijf. Villa Expert zal anders geen van deze informatie bekend maken, verkopen of verspreiden aan derden zonder toestemming – tenzij daartoe verplicht door de wet.

Gebruik van Cookies

Villa Expert maakt gebruik van cookies zodat gebruikers van Deze Site over meerdere pagina’s kunnen worden herkend, en zodat de keuzes van de gebruiker ook onthouden kunnen worden. Cookies worden eveneens gebruikt om de aanmeldprocedure te vereenvoudigen, om het monitor gebruik bij te houden.